Zdravotní instituce

 • Jaké bylo zadání od klienta?
  • Provést penetrační test webové aplikace, která ukládá citlivá data o zdravotním stavu pacientů.
 • Co bylo měřítkem úspěchu?
  • Odhalení zranitelností, které mohly vést k únikům dat z databáze pacientů či k útokům na uživatele aplikace, tedy lékaře.
 • Jaké byly cíle projektu?
  • Provést detailní penetrační test, který simulovaným útokem hackerského útoku ukáže slabiny a zranitelnosti aplikace.
  • Vypracování závěrečné zprávy, která jasným a srozumitelným způsobem popíše možné typy útoků a slabiny v zabezpečení aplikace.
 • Jak byl klient spokojený?
  • Klient byl s testy spokojený, což vedlo k objednání testů dalších aplikací i infrastruktury.