Přepis a rozvoj zákaznického systému

Společnost Helvetia se rozhodla provést kompletní modernizaci svého stávajícího zákaznického informačního systému. Stávající systém využíval nepodporované technologie a bylo složité do něj implementovat nové požadavky. Klient si stanovil několik hlavních cílů pro projekt: 

  • Přepis systému do moderních technologií: Nahradit starý zákaznický systém novým, moderním řešením postaveným na současných technologiích. 
  • Zlepšení výkonu a škálovatelnosti: Zabezpečit, aby nový systém byl rychlejší, stabilnější a mohl se snadno škálovat v závislosti na potřebách klienta. 
  • Rozšíření funkčnosti: Implementovat nové funkce a možnosti, které umožní klientovi lépe obsluhovat své zákazníky a poskytovat jim větší hodnotu. 
  • Bezpečnost dat: Zajistit, aby data zákazníků byla bezpečná a chráněná před hrozbami. 

 

Společnost Helvetia se věnuje výzkumu a vývoji přípravků, doplňků stravy, zejména na přírodní bázi, které zlepšují kvalitu života, mají příznivý vliv na vitalitu, zdraví, krásu a spokojenost. Společnost s centrálou v ČR působí v 8 zemích střední Evropy. Implementovaný systém pokrývá celý hlavní proces společnosti od přijímání objednávek až po hromadnou expedici zboží.    

 

Postup projektu 

Výběr technologie a týmu: Společnost Integra provedla spolu s klientem analýzu stávajícího systému a požadavků, které má klient na budoucí rozvoj. Na základě toho byla navržena nejvhodnější architektura nového systému a následně společnost Integra sestavila projektový tým odborníků na vybrané technologie, který projekt realizoval.  

Přepis původního systému. Tým projektu měl k dispozici původní systém a prováděl postupný přepis jednotlivých funkcí. Zároveň probíhala i optimalizace kódu. Projekt se realizoval agilním přístupem, zástupce klienta průběžně spolupracoval na analýze starého systému a testoval nově přepsané funkce. V prvním kroku byl také proveden návrh a odsouhlasení nového uživatelského rozhraní. Velmi důležitou součástí byl přepis funkcí pro dávkové zpracování, které obsahovaly většinu systémové logiky, 

Nasazení systému do produkce: Systém se nasadil do pilotního provozu na centrále a po měsíčním testovacím provozu byl postupně roll-outován i na jednotlivé pobočky.  

Podpora a kontinuální rozvoj: Po nasazení nového systému tým pokračuje v podpoře řešení a v jeho rozvoji, dodávání nových funkcí a zajišťování jeho stability a bezpečnosti. 

 

Výsledky projektu 

  • Nový zákaznický systém byl úspěšně nasazen a představuje významné zlepšení, především ve stabilitě systému a v možnostech dalšího rozvoje. 
  • Klient je schopen poskytovat lepší služby svým zákazníkům díky novým funkcím a lepšímu výkonu systému. 
  • Bezpečnost dat byla zvýšena, což posílilo důvěru zákazníků. 
  • Systém využívá prostředí MS Azure, což umožňuje snadnou škálovatelnost a dostatek výkonu tam, kde je ho potřeba.  Zároveň to umožňuje klientovi růst bez potřeby výrazných investic do IT infrastruktury. 
  • Tato modernizace zákaznického systému pro společnost Helvetia byla úspěšným projektem, který přinesl významné výhody klientovi a posílil jeho pozici na trhu. 

Autor článku

David Pícha

David Pícha

David je u nás zodpovědný za oddělení kybernetické bezpečnosti. Ve volném čase byste ho našli na fotbalovém hřišti, v indické restauraci nebo u grafu akcií a kryptoměn.

Request for sample report of test results

Žadost o vzorovou zprávu výsledků z testu