Směrnice NIS2 a penetrační testy

V roce 2025 vstoupí v platnost nový Zákon o kybernetické bezpečnosti, který implementuje směrnici NIS2 (Network and Information Security) v České republice. Tato směrnice přináší rozsáhlé změny v oblasti kybernetické bezpečnosti, a jedním z klíčových nástrojů pro dosažení souladu s jejími požadavky jsou penetrační testy.

 

Co je Směrnice NIS2 a proč je důležitá?

Směrnice NIS2 je evropský právní nástroj, který má za cíl posílit a zabezpečit kybernetický prostor na evropské úrovni. Zavádí nové požadavky pro organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti a klade důraz na ochranu kritické infrastruktury a informačních systémů.

Změny v Penetračních testech podle směrnice NIS2

Penetrační testy hrají klíčovou roli ve strategii kybernetické bezpečnosti podle směrnice NIS2. Organizace budou povinny pravidelně provádět tyto testy k identifikaci a eliminaci bezpečnostních slabých míst ve svých informačních systémech.

Širší spektrum organizací podléhá směrnici NIS2

Hlavním úkolem směrnice NIS2 je posílit bezpečnostní opatření nejen v elitních sektorech, ale zabezpečit také klíčové prvky národní infrastruktury a služeb. Nový právní rámec se neomezí pouze na nově definované subjekty (očekává se až 9000 nově podřízených subjektů podle odhadů NÚKIB), ale výrazně rozšíří působnost na existující systémy a služby uvnitř jednotlivých organizací, které již spadají pod současný právní rámec z roku 2014.

Regulované oblasti služeb zahrnují veřejnou správu, energetiku, výrobní průmysl, potravinářský sektor, chemický průmysl, vodní a odpadové hospodářství, drážní, vodní a silniční dopravu, digitální infrastrukturu a služby, finanční trhy, zdravotnictví, vědecký výzkum a vzdělávání, poštovní služby, vojenský průmysl a průmysl v kosmickém sektoru. Podrobný seznam je k dispozici v návrhu Vyhlášky o regulovaných službách.

Důraz je kladen na komplexní ochranu proti kybernetickým hrozbám a zabezpečení kybernetické odolnosti v rámci těchto odvětví. Směrnice NIS2 vytváří pevný právní rámec, jenž následně posiluje bezpečnostní opatření v celém spektru organizací a odvětví, abychom společně ochránili citlivé údaje a zájmy České republiky před moderními kybernetickými výzvami.

1. Identifikace a Hodnocení Rizik

Penetrační testy umožňují organizacím identifikovat potenciální rizika a zranitelnosti ve svých systémech. To je klíčové pro stanovení úrovně bezpečnosti a prioritizaci opatření.

2. Posílení Obranných Mechanismů

Na základě výsledků testů mohou organizace aktualizovat své obranné mechanismy a implementovat nová opatření, aby minimalizovaly rizika kybernetických útoků.

3. Splnění Požadavků Směrnice NIS2

Pravidelné penetrační testy jsou nejen efektivním nástrojem pro zlepšení kybernetické bezpečnosti, ale také nezbytné pro plnění požadavků směrnice NIS2. Organizace budou muset prokázat, že pravidelně testují své systémy a aktivně pracují na minimalizaci rizik.

Jak Vám Integra Může Pomoci

Tým odborníků na kyberbezpečnost v Integra nabízí komplexní služby podporující organizace v dosahování souladu se směrnicí NIS2.

Analýza Bezpečnosti

Identifikace rizik a zranitelností.

Hodnocení úrovně kybernetické bezpečnosti.

Pravidelné Penetrační Testy

Realizace pravidelných penetračních testů a testů zranitelnosti.

Poskytování doporučení pro zlepšení bezpečnosti.

Zvyšte bezpečnost vaší organizace v souladu se směrnicí NIS2 a využijte naše odborné know-how v oblasti kybernetické bezpečnosti.

 

O penetračních testech se můžete více dozvědět na naší stránce https://www.integra.cz/cs/penetracni-testy/.

Autor článku

David Pícha

David Pícha

David je u nás zodpovědný za oddělení kybernetické bezpečnosti. Ve volném čase byste ho našli na fotbalovém hřišti, v indické restauraci nebo u grafu akcií a kryptoměn.

Request for sample report of test results

Žadost o vzorovou zprávu výsledků z testu