Penetrační testy infrastruktury

Vaše systémy musí odolávat všem útokům – hackerům stačí štěstí pouze jednou.

Popis řešení

Dnešní internet je plný automatizovaných útoků, které hledají zranitelnosti na všech veřejných IP adresách. I moderní zabezpečené sítě mohou obsahovat zranitelnosti, které v době implementace nebyly známé. Právě mylný pocit z dokonalého zabezpečení způsobuje v konečném důsledku nemalé finanční ztráty a obvykle i poškození dobrého jména organizace.

Obvyklé testovací scénáře

Testovat se dá mnoha způsoby, pokud si nechcete lámat hlavu a vymýšlet scénáře sami, nechte se inspirovat z některých níže uvedených. Naši etičtí hackeři používají OSSTM metodiku a svoje best practices.

Interní penetrační test

Simulace útoku z pozice stanice běžného uživatele (doménový účet bez admin přístupu).

Fáze testování:

 • Získat admin oprávnění na stanici
  • Z této pozice zanalyzovat informace a zranitelnosti v okolní interní síti
  • Útok na ostatní stanice
 • Získat domain admin oprávnění
  • Opakujeme analýzu z privilegované pozice a opět hledáme informace a zranitelnosti
  • Útok na síťové prvky servery a další zařízení
 

Simulace útoku z pozice návštěvníka firmy. 

 • V tomto scénáři ověříme, zda jsou plně izolovány přístupové sítě určené pro hosty, kteří nemají vlastní uživatelský účet. Jedná se např. o přístup ze zasedacích místností, nechráněných ethernet zásuvek na chodbách a jiných místech.
 

Externí penetrační test

Průzkum možností infiltrace z vnějšího prostředí bez znalosti sítě. Cílem těchto testů jsou exponované zařízení a aplikace do veřejného internetu.

Testy provádíme zpravidla  metodou black-box. 

Fáze testování:

 • Information gathering
  • Zjišťujeme si co nejvíce informací o vaší infrastruktuře
 • Testování veřejných komponent sítě
  • Analyzujeme otevřené porty a jejich služby
  • Hledáme bezpečnostní chyby a kategorizujeme je dle jejich závažnosti
 • Infiltrace – exploitace
  • Pokud je nalezena zranitelná služba, je provedena její exploitace a získání přímého přístupu (shell) k testovanému cíli.
 • Privilege escalation
  • Pokud v rámci exploitace dojde k získání low-privileged přístupu, jsou prozkoumány možnosti zvýšení na administrátorské oprávnění.
 

Wi-Fi

Pentest bezdrátové sítě prověří bezpečnost konfigurace proti neoprávněnému přístupu, detekuje podvodné Rogue AP, otestuje filtrování mezi jednotlivými LAN segmenty sítě a další.

Cloud

Používá se stejná metodika jako u externího testu a navíc se zkoumají konfigurační nedostatky cloudového poskytovatele.

Vyhodnocení penetračních testů

Po provedení každého penetračního testu následuje fáze zdokumentování celého průběhu testu, popis veškerých nalezených zranitelností s ohodnocením jejich závažnosti podle klasifikace CVSS

Jedná se o technickou část zprávy, která je určena bezpečnostním manažerům, technikům a vývojářům aplikací, kdy ke každé zranitelnosti je také dáno doporučení, jak danému problému předejít nebo ho vyřešit.

V závěru reportu naleznete manažerské shrnutí, které srozumitelným způsobem vysvětluje managementu firmy nalezené zranitelnosti a bezpečnostní mezery, jejich závažnost a cesty, jak veškeré problémy odstranit.

Na přání vám můžeme zaslat vzorovou výslednou zprávu. 

Nejčastější nálezy

Neaktualizované síťové služby, na které existuje exploit.

Použití starých protokolů, které nezaručují dostatečnou úroveň bezpečnosti a integrity přenášených dat.

Veřejně dostupná administrátorská rozhraní.

Nedostatečná/nesprávná segmentace sítě.

Zastaralá/nesprávná konfigurace síťových protokolů.

Další penetrační testy Integra
Penetrační testy aplikací

Otestujte zabezpečení aplikace, mobilní aplikace nebo API. Provádíme audit bezpečnosti více než 90 oblastí zabezpečení podle metodiky OWASP.

Sociální inženýrství

Naše služba sociálního inženýrství Vám pomůže osvětlit a zdokumentovat potenciální slabá místa mezi Vašimi zaměstnanci. 

MÁTE ZÁJEM?

Můžeme Vám zaslat ukázku naší práce – vzorový report z testu.

Konzultace -> nezávazná nabídka. 

Rádi si s vámi popovídáme online nebo osobně v našich kancelářích v Praze, Brně nebo v Bratislavě.