Penetrační testy aplikací

Provádíme penetrační testování API, webových, mobilních či desktopových aplikací. Testy provádíme dle metodiky OWASP, která zahrnuje více než 90 oblastí zabezpečení a našich best practices.

slice23

Testování aplikací

Aplikace jsou nepochybně základem byznysu. Při vývoji aplikací se dbá primárně na funkcionalitu, vzhled a jistě i na cenu. Proto se aplikace doporučují svěřit penetračnímu testerovi jak před nasazením do produkce, tak i pravidelně při jejich používání. Některé bezpečnostní nedostatky vycházejí už z chybného návrhu aplikace.

Hlavní testované oblasti

Nejčastější nálezy

Black box testování

  • Zadavatel poskytuje pouze URL webové aplikace.
  • Penetrační tester mapuje prostředí stejnými metodami jako hacker bez know-how organizace.
  • Časově náročnější než testování white box.

White box testování

  • Zadavatel poskytuje zdrojové kódy, účty s administrátorskými právy a dokumentaci.
  • Toto testování se specializuje na hlubší problémy v aplikaci jako jsou nebezpečné řetězce dílčích zranitelností a chyby v logice aplikace.
Rectangle 36

Testování mobilních aplikací (iOS & Android)

Mobilní aplikace jsou známou slabou stránkou informačních systémů.

Díky penetračnímu testování mobilních aplikací mohou společnosti získat přehled o zranitelnosti zdrojových kódů, problémových místech a útočných vektorech na tyto aplikace.

Testujeme platformy Android i iOS.

Hlavní testovaní scénáře

Nejčastější nálezy

Vyhodnocení penetračních testů

Po provedení každého penetračního testu následuje fáze zdokumentování celého průběhu testu, popis veškerých nalezených zranitelností s ohodnocením jejich závažnosti podle klasifikace CVSS.

Jedná se o technickou část zprávy, která je určena bezpečnostním manažerům, technikům a vývojářům aplikací, kdy ke každé zranitelnosti je také dáno doporučení, jak danému problému předejít nebo ho vyřešit.

V závěru reportu naleznete manažerské shrnutí, které srozumitelným způsobem vysvětluje managementu firmy nalezené zranitelnosti a bezpečnostní mezery, jejich závažnost a cesty, jak veškeré problémy odstranit.

Na přání vám můžeme zaslat vzorovou výslednou zprávu.

Návrh bez názvu

Další penetrační testy Integra

Kontaktujte nás

Napište nám na kontaktní formulář a náš specialista se vám ozve do 24 hodin.

Můžeme se společně také sekat v našich kancelářích v Praze nebo Brně.

Request for sample report of test results

Žadost o vzorovou zprávu výsledků z testu