Jak si založit živnost

Doposud jste pracovali na hlavní pracovní poměr, avšak cítíte, že je čas začít podnikat na sebe? Následující článek Vám pomůže k jednoduchému a hladkému přechodu.

Živnost si musí vyřídit každý, kdo chce začít legálně vydělávat na svoje jméno. Podnikat může v České republice každý, kdo dosáhl dospělosti, je bezúhonný, je způsobilý k právním úkonům, nemá daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění a splňuje kvalifikační požadavky kladené na daný druh podnikání.

Živnost je definována jako soustavná podnikatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a poskytování služeb, která je provozována samostatně, na vlastní jméno a na vlastní odpovědnost. Cílem je dosažení zisku. Osoby samostatně výdělečné činné mohou bez komplikací vykonávat více živností najednou, ale na každou z nich musí vlastnit jiné živnostenské oprávnění. Živnost neboli živnostenské podnikání je upravováno zákonem číslo 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.

Doba se mění a na rozdíl od minulosti, kdy se vydávaly tištěné živnostenské listy, které jsme mohli vídat v malých obchodech, se nyní oprávnění k podnikání dá zjistit online (www.rzp.cz) z výpisu živnostenského rejstříku nebo je potřeba danou stránku vytisknout.

Jak už bylo dříve zmíněno, k založení živnosti a vystavení živnostenského listu je potřeba dodržet následující podmínky:

 • Plnoletost – v České republice může podnikat jen osoba, která již dosáhla věku 18 let,
 • Bezúhonnost – k založení je potřeba právní bezúhonnost a čistý trestní rejstřík,
 • Způsobilost k právním úkonům – prokazuje se na základě platného občanského průkazu,
 • Nezadluženost – žadatel nesmí mít daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění
 • Kvalifikace – v případě, že žadatel zvolí jinou živnost než volnou, je potřeba také doložit kvalifikaci v oboru.

Pokud všechny podmínky splňujeme, vstává otázky, jakou činnost zvolit?

Momentálně si můžeme vybrat ze čtyř druhů živností:

 1. Volná živnost – je potřeba splnit pouze všeobecné podmínky.
 2. Vázaná živnost – podmínkou je prokázání odborné způsobilosti (např. Oční optika, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru).
 3. Řemeslná živnost – podmínkou je maturita v oboru, výuční list, diplom v oboru či šestiletá praxe v oboru (např. holičství, kadeřnictví, řeznictví).
 4. Koncesovaná živnost – podmínkou je prokázání odborné způsobilosti a také kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy (např. provoz taxislužby, provoz cestovní kanceláře)

Pokud žadatel nedisponuje praxí či potřebným vzděláním, může být ustanoven odpovědný zástupce, který odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování předpisů.

V moment, kdy jsme zjistili, že splňujeme všechny podmínky a vybrali jsme si živnost se můžeme vydat na živnostenský úřad. S sebou potřebujeme

 • platný občanský průkaz,
 • 1000 Kč,
 • pokud máme titul a chceme, aby byl na našem živnostenském oprávnění uveden, notářsky ověřenou kopii diplomu nebo diplom samotný,
 • vyplněný jednotný registrační formulář (zde). Z naší zkušenosti s vámi přidělená referentka projde celý formulář krok po kroku na místě, takže ho spíš berte jako vodítko pro to, jaké informace po vás budou na živnostenském úřadě žádat.

Výpis z trestného rejstříku si úřad obstará sám.

Seznam volných živností naleznete zde. U volných živností je pouze na vás, kolik si jich vyberete. Cena (1000Kč) zůstane vždy stejná. V případě změn v živnostenském oprávnění, jako přidání živnosti či titulu, zaplatíme na živnostenském úřadě 100Kč.

Vyřízení živnosti trvá kolem jednoho až dvou týdnů. V této době obdržíte výpis ze živnostenského rejstříku a přidělené osmimístné identifikační číslo. Po obdržení identifikačního čísla nezapomeňte informovat Okresní správu sociální zabezpečení (některé živnostenské úřady jim dávají vědět sami, zjistíte u své referentky) a zdravotní pojišťovnu o přechodu na IČO. Těmto institucím se musíte přihlásit k měsíčnímu placení záloh. Opět vám bude přidělena referentka, která vám bude ve všech ohledech plně k dispozici.

Možná je toho teď na vás mnoho a hlavou se vám honí otázky ohledně daňového přiznání, odpisů a dalšího. Integra svým specialistům nabízí bezplatné účetní a daňové služby. Nemusíte se tedy bát, že byste někdy byli na vyřizování sami. Pokud se rozhodnete pro spolupráci s námi, naše finanční oddělení vám bude kdykoliv plně k dispozici a rádo pomůže se vším, co by vám mohlos křížit cesty.

Autor článku

David Pícha

David Pícha

David je u nás zodpovědný za oddělení kybernetické bezpečnosti. Ve volném čase byste ho našli na fotbalovém hřišti, v indické restauraci nebo u grafu akcií a kryptoměn.

Request for sample report of test results

Žadost o vzorovou zprávu výsledků z testu