Custom development

Dokážeme vyvinout jednotlivé aplikace i rozsáhlá korporátní řešení. Dodáváme ucelené služby od návrhu přes vývoj až po následnou podporu.
Díky rozsáhlým zkušenostem z různých odvětví si uvědomujeme důležitost individuálního přístupu a využíváme vždy kompatibilní technologie.

Vývojový proces

Konzultace

Výběr
řešení

Plán

Vývoj

Údržba &
podpora

Technologie

Klíčové technologie a platformy
Read More
 • JEE 6, 7 and 8 with WildFly/JBoss, GlassFish
 • Spring FW (+ various project form Spring application platform: boot, cloud etc.)
 • PostgreSQL, Oracle
 • Hibertnate, MyBatis
 • Rabbit MQ, ZeroMQ, ActiveMQ
 • Tibco/Solace
 • Apache Wicket, GWT, Play
 • MongoDB, Lucene/Solr, ElasticSearch, Kabana/Graphana
 • CEP (Apache Camel), Data Integration/ETL (Informatica)
 • OSGI (Apache Felix, Equinox), ESB (Mule), Microservices (Spring)
Ostatní technologie
Read More
 • Frontend development: React, Redux, Angular, Vue.js
 • Mobile development: ReactNative, Android, PhoneGap, Flutter, Ionic
 • Vertical stack optimization for critical business applications
 • OS/JVM/Application profiling and tuning for throughput/latency
 • Database planning and deep performance optimization for PostgreSQL for hosted and AWS
 • Q/KBD+
 • Force.com
 • Frontend: Angular (7.0+), React/Redux, TypeScript/ES6, ES7, ES8, API, REST, GraphQL, BOSH, Vue.js
 • Backend: JVM, Node.JS, Python, Storage, PostgreSQL, MongoDB
Okrajové technologie
Read More
 • Elastic Search, Solr, Redis
 • General purpose cache/li>
 • Operations analytics platform via Kibana/Grafana
 • RabbitMQ, Apache Kafka
 • MoM, RPC
 • Deployment of clustered environment for various purposes
Data driven decision making
Read More
 • Exploratory data analysis
 • R or Python with reproducible models
 • Statistical analysis of selected opportunities
 • Implementation of existing models into product
 • BI integration
 • Maintenance and support
Machine learning a chatboti
Read More
 • Tensorflow
 • Problem modelling, dataset preparation and training
 • Amazon Alexa
 • Microsoft Bot Framework
 • Azure Luis
Rectangle 36 (1)

Cena

Software je dodáván formou projektu s fixní cenou. Vývoj je možné rozdělit do několika dílčích fází. Díky tomu si můžete rozdělit náklady v čase a zároveň získáte maximální přehled o aktuálním stavu vývoje.

Request for sample report of test results

Žadost o vzorovou zprávu výsledků z testu