Výhody a vybavení

Čím jsme jedineční

 • maximálně 15 žáků v kolektivu
 • začátek výuky v 9:00, studovna s knihovnou a wi-fi k dispozici od 7:50, odpoledne družina do 17 hodin
 • důraz na výuku anglického jazyka - minimálně tři hodiny týdně, rodilý mluvčí, pokročilejší skupina, projekty, CLIK
 • důraz na výuku informačních technologií
 • nadstandardní školní vzdělávací program, průběžná logopedická prevence
 • útulný líšeňský areál s velkou zahradou v čistém a klidném studijním prostředí na okraji Moravského krasu
 • keramika a výtvarné činnosti, sportovní aktivity (plavání), interaktivní tabule
 • malá a bezpečná škola rodinného typu s přibližně 130 žáky
 • vynikající dopravní dostupnost z Brna a okolí
 • certifi kovaná škola přátelská k dětem s alergií a astmatem
 • individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výjimečně nadané žáky či vrcholové sportovce
 • prestižní moravská a evropská vzdělávací instituce s tradicí nadstandardního vzdělávání od roku 1992
 • svých klientů si vážíme, rodiče jsou ve škole vždy vítáni

Vybavení školy

 • moderní interaktivní a počítačové učebny
 • velká botanická zahrada s hřištěm a amfiteátrem
 • studovna s knihovnou a wi-fi
 • velký multifunkční sál vhodný na konference i sportovní aktivity
 • chemická laboratoř, přírodovědná učebna, hudebna
 • využívání blízké moderní tělocvičny (Salesko, ul. Kotlanova)
 • škola dlouhodobě čerpá finanční prostředky z evropských projektů

Další výhody studia u nás

 • moderní edukační technologie – interaktivní tabule, e-learningové prostředí Moodle
 • informace a známky rodičům i žákům on-line prostřednictvím informačního systému Bakaláři
 • pestré výukové metody – projektové vyučování ve škole i mimo ni
 • mezinárodní projekty, olympiády, umělecké soutěže
 • úzká spolupráce s Masarykovou, Karlovou a Palackého univerzitou i dalšími partnerskými zahraničními školami a institucemi
Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English