Lidé na ZŠ AKADEMIA

  • maximálně 15 žáků ve třídě
  • pedagogický sbor sestaven na základě trojkolového výběrového řízení
  • všichni pedagogové interní a s odpovídajícím vzděláním a aprobací
  • učitelé mají nadstandardní zájem o úspěch svých žáků
  • inspirativní přátelské prostředí, korektní vztahy mezi žáky i učiteli
  • školní družina
  • speciálně-pedagogické centrum – školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
  • centrum volného času – rozmanité kroužkymanažer projektů ESF
  • výhoda provázanosti MŠ, ZŠ a gymnázia v rámci AKADEMIE
Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English