Setkání rodičů s vyučujícími

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na setkání s vyučujícími, které se uskuteční v úterý 11. 4. 2017 v čase 16:30-18:30 hod. ve třídách vašich dětí.


Pozvánka na ples

24. 2. 2017, 19:00, Hotel Continental Brno (Kounicova 6)

Dámy a pánové,

srdečně vás zveme na XVII. ples Vzdělávacího institutu INTEGRA, tentokrát ve stylu "Hollywood Night". Na programu je slavnostní polonéza, profesionální předtančení, šerpování maturantů, bohatá tombola i překvapení. K tanci hraje Taneční kapela Karla Pešla.

Vstupenky v předprodeji je možné zakoupit za zvýhodněnou cenu na sekretariátu školy:

  • běžná cena v předprodeji ... 300,-Kč (na místě 350,-Kč)
  • žáci školy, absolventi ... 200,-Kč (na místě 250,-Kč)

Pokud žák školy koupí dva lístky pro dospělé, dostane jeden studentský zdarma.

Za nezletilé žáky zodpovídají zákonní zástupci.


Den otevřených dveří

Úterý 7. února 2017, 15-18 hod.

Zajímáte se o studium na líšeňském gymnáziu, ZŠ nebo MŠ?

Učitelé Vzdělávacího institutu INTEGRA připravili pro rodiče žáků a hlavně pro zájemce o studium na osmiletém nebo čtyřletém gymnáziu, základní či mateřské škole, den otevřených dveří.

Veřejnost přivítáme na budově Rašelinová 9, přízemí, učebna č. 103.

Je připraven zajímavý program, prohlídka školy i informace o přijímacím řízení.


Moravští Indiáni Davida Zeisbergera

Středa 11. 1. 2017, 17:00 - vernisáž výstavy o Moravských bratřích v Americe

Moravští bratři (Moravian Church, Moravians) jsou nástupci Jednoty bratrské, pokračovatelé J. A. Komenského. Pro svou evangelickou víru emigrovali na počátku 18. století z Moravy do saského Herrnhutu (Ochranova), odkud odjížděli na misie do celého světa. Hlásí se k nim cca 750 000 členů v Evropě, v severní a jižní Americe, v Indii, Africe, v polárních oblastech a jinde. Moravský bratr David Zeisberger (1721-1808), rodák ze Suchdola na Odrou, prožil 53 let na misii mezi indiánskými kmeny Algonkinů a Irokézů.
Putovní výstava Moravští Indiáni Davida Zeisbergera, která do Líšně zamířila mj. z USA a Německa, bude zahájena vernisáží ve středu 11. ledna 2017 v 17 hod. na líšeňském gymnáziu Vzdělávacího institutu Integra, ul. Rašelinová 9 (sál č. 103).
Komentované prohlídky – čtvrtek 12. 1. 2017, pátek 13. 1. 2017, pondělí 16. 1. 2017; pro školy vždy mezi 9-14 hod. po domluvě, pro veřejnost vždy mezi 14-17 hod.
Kontakt: tel. 544 211 547, integra(@)integra.cz, www.integra.cz, www.facebook.com/integrainstitut


Den otevřených dveří

Úterý 10. ledna 2017, 15-18 hod.

Zajímáte se o studium na líšeňském gymnáziu, ZŠ nebo MŠ?

Učitelé Vzdělávacího institutu INTEGRA připravili pro rodiče žáků a hlavně pro zájemce o studium na osmiletém nebo čtyřletém gymnáziu, základní či mateřské škole, den otevřených dveří.

Veřejnost přivítáme na budově Rašelinová 9, přízemí, učebna č. 103.

Je připraven zajímavý program, prohlídka školy i informace o přijímacím řízení.


Poděkování za vánoční výzdobu

Všichni děkujeme paní Martině Vybíhalové, jejíž sponzorský dar v podobě květinové výzdoby školy pomohl na Integře vytvořit tu pravou vánoční atmosféru.


Veselé Vánoce a PF 2017

Příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do nového roku 2017 vám přeje

tým Vzdělávacího institutu Integra


Vánoční nadělení

Úterý 20. 12. 2016, 16:30-18:00, Rašelinová 9

Děti se umí z Vánoc radovat nejvíce. Přijďte se podívat na tradiční výnoční vystoupení dětí mateřské školy, žáků základní školy a studentů gymnázia Vzdělávacího institutu INTEGRA. Na programu bude například hudební a pěvecká koláž, adaptace Dickensovy povídky Vánoční koleda, vystoupení Lachtanů, vánoční poezie ve stylu avantgardy, filmový koutek s angličtinou, Vánoce po absurdnu i novoroční ohňostroj.

Video ZDE


Týden vědy 2016


Návštěva vědeckých pracovišť

Přírodovědný  tým i v letošním školním roce využil nabídky AV ČR, která pořádá v rámci Týdne vědy a techniky dny otevřených dveří,  a vyslal skupiny studentů na exkurzi na různá vědecká pracoviště. Hlavním cílem bylo ukázat studentům, co obnáší opravdová vědecká práce v přírodovědných oborech a jaké jsou možnosti uplatnění absolventů přírodovědeckých fakult, a také vzbudit či podpořit v nich zájem o zkoumání okolního světa i jinak, než prostřednictvím displeje mobilního telefonu. Kvintáni ve středu 2.11. navštívili Botanický ústav AV ČR na Lidické ulici, kde se seznámili s paleobotanickými metodami a ekotoxikologií a sextáni si o den později vlastnoručně vyzkoušeli laboratorní techniky v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR na Veveří. Poté pokračovali do Ústavu zoologie obratlovců AV ČR na Květnou, kde je čekala přednáška o pobytu na výzkumné stanici na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě a prohlídka experimentálních chovů ryb.  

Přestože vědecká práce je studentům zatím poměrně vzdálená, projevovali živý zájem o přístrojovou techniku a o chovy pokusných zvířat. Pokud se podařilo zasít do nitra studentů semínko zájmu o zkoumání přírody, což se projeví například při výběru seminářů či maturitních předmětů, pak byla tato mise úspěšná.

Jana Nešporová


Zajímáte se o studium na líšeňské základní škole?

Učitelé Vzdělávacího institutu INTEGRA připravili pro rodiče žáků a hlavně pro zájemce o studium na základní škole několik zajímavých akcí:

  • 1. 11. 2016, 15:00-18:00 „Prvňákem nanečisto“, akce pro předškoláky z MŠ
  • 3. 11. 2016 (15:00-18:00) Den otevřených dveří pro veřejnost
  • 10. 1. 2016 (15:00-18:00) Den otevřených dveří pro veřejnost
  • 7. 2. 2016 (15:00-18:00) Den otevřených dveří pro veřejnost

Veřejnost přivítáme na budově Rašelinová 9, přízemí, učebna č. 103.

Ondřej Hýsek, zástupce ředitelky školy


12  
Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English