Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum

Kdo jsme:

Speciálně pedagogické centrum AKADEMIA od roku 1995 poskytuje odborné speciálně pedagogické a psychologické služby žákům, jejich rodičům a pedagogům.

SPC pomáhá řešit problémy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v brněnském regionu. Zajišťuje odborné diagnostické, metodické a terapeutické služby, včetně poradenství v oblasti psychologické a speciálně pedagogické. Služby jsou poskytovány na pracovišti SPC a formou výjezdů do škol a jiných zařízení.

Posláním SPC je zajištění komplexní péče zejména o tělesně postižené středoškolské studenty a studenty integrované do ostatních středních škol.

Co nabízíme:

 • poradenství při zařazování klientů s tělesným a zdravotním postižením do různých typů škol, volbě vhodného vzdělávacího zařízení a pozdějšího profesního uplatnění
 • odborné poradenství žákům a studentům, jejich rodičům a pedagogům při řešení výukových a výchovných problémů
 • vytváření vhodných podmínek a způsobů vzdělávání žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • doporučení k integraci a posudky žáků s tělesným postižením pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Speciálně pedagogická a psychologická péče zahrnuje:

 • psychologická a speciálně pedagogická diagnostika a poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů vzniklých ve vzdělávání, psychickém a sociálním vývoji žáků se zdravotním postižením
 • podpora a vedení při integraci ve školách různých typů, vyjádření k doporučení integrace do běžných typů škol
 • spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP)
 • odborné zprávy z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření
 • vytváření doporučení asistenta pedagoga
 • konzultace a zprostředkování spolupráce s dalšími odborníky – lékaři, pracovníky jiných poradenských zařízení (SPC, PPP)
 • psychologické a speciálně pedagogické poradenství pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, další školy a školská zařízení
 • práce s rodinou při vztahových, komunikačních či jiných potížích

Veškerá vyšetření a odbornou pomoc poskytujeme v nejbližších termínech po objednání na níže uvedených kontaktech. K návštěvě není potřeba doporučení.

Kontakt:

Mgr. Jitka Reitterová

vedoucí SPC AKADEMIA

Adresa: Rašelinová 9, 628 00 Brno

Telefon: (+420) 544 211 547

E-mail: integra(@)integra.cz

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English