Projekt škola za školou na gymnáziu INTEGRA

Zapojili jsme se do projektu Škola za školou

Projekt Škola za školou nabízí studijní materiály pro přírodovědné i humanitní obory. Pro každý obor lze v tomto projektu vybrat učebnici, ze které pedagog čerpá veškeré doplňující informace tak, aby žákovi doplnily vědomosti.

Na gymnáziu INTEGRA v současné době využívají v daném projektu studijní materiály téměř všechny děti. Před koncem školního roku 2006/2007 jsme uskutečnil průzkum u všech žáků. Asi tři čtvrtiny dětí měly pozitivní názory na daný projekt. Pomáhá jím při studiu a především si ho chválí žáci, kteří jsou dlouhodobě nemocní, neboť jim pedagog může kdykoliv posílat přes internet domácí úkoly, materiály pro studium, a také je zde může zkoušet.

Pro žáky s handicapem daný projekt znamená snadný přístup k informacím ať už je to pro děti neslyšící, či děti s dětskou mozkovou obrnou, které mají specifické požadavky na výuku. Doma jim to jistě umožní zopakovat probíranou látku. Klidné domácí prostředí a snadné zatrhávání správných řešení jim umožní prohlubování jejich vědomostí. Mnohem lépe si procvičí oblast v různých oborech a vyhledávají zde doplňující cvičení, které upevní jejich znalosti v daném předmětu. Ovládání projektu je velmi snadné a příjemné.

Musíme velmi poděkovat vedoucím daného projektu, že nám umožnili zakoupit notebooky, které jsou potřebné právě pro dlouhodobě nemocné nebo pro děti s handicapem. Notebooky byly přiděleny mezi žáky, kterým by handicap neumožnil nadprůměrné studijní výsledky. To jim jistě umožňuje zlepšit své studijní návyky, daleko lépe se doma připravovat.

Co tedy dodat na závěr? Jde o úspěšný projekt, ve kterém budeme rádi pokračovat i v letošním školním roce, protože je oblíbený nejen mezi pedagogy, ale především i mezi žáky.

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English