Vzdělávání řídících pracovníků ve školství

V současné době probíhá příjem přihlášek do kurzů DVPP!

Informace o projektu

Vzdělávací institut INTEGRA BRNO – gymnázium, ZŠ a MŠ je dlouholetým partnerem Pedagogické fakulty UK v Praze, jmenovitě pracoviště Centrum školského managementu. Ve spolupráci s tímto pracovištěm organizuje kvalifikační studium pro ředitele základních a středních škol.

Na základě zkušeností z této spolupráce bylo identifikováno, že na rozdíl od ředitelů, neexistuje možnost dalšího manažerského vzdělávání pro učitele v 1. stupni řízení (vedoucí před. týmů, vedoucí učitelé, mistři apod.).

Proto vznikla myšlenka zorganizovat vzdělávání i pro tuto cílovou skupinu. Vzhledem k tomu, že se jedná o vzdělávání poměrně nákladné, uskutečnění této myšlenky bylo možné až na základě podpory, které tento projekt získal z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Po ukončení financování vzdělávacích aktivit z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky se v období udržitelnosti dále věnujeme podpoře středních řídících pracovníků na jejich cestě ke zlepšování klíčových dovedností. Pro finanční náročnost přípravy a absolvování celého kurzu ve stávající podobě jsme dosavadní kurz rozdělili na tři samostatné kurzy, které umožní zájemcům o vzdělávání jednak přesněji zacílit na oblast, ve které pociťují potřebu zlepšit své dovednosti, přičemž rozdělení navíc umožní snížit náklady pro ty zájemce, kteří plánují absolvovat pouze dílčí část celého vzdělávání.

Tyto kurzy, obsahově vycházející z ověřeného kurzu probíhajícího ve dvou kolech mezi roky 2009 a 2011, jsou akreditovány MŠMT.

Podrobné informace o projektu lze získat na www.dvpp-integra.jex.cz

Cíle projektu

Umožnit pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na převzetí manažerské role, tento přechod co možná s nejmenším počtem problémů a chyb.

Obsahy kurzů

Kurz odborně metodický

Cílem je rozvoj odborně-metodických a manažerských schopností a dovedností účastníků. Kurz se skládá ze 4 modulů:

 • Osobnost vedoucího pracovníka
 • VPT – role metodická
 • ICT v řízení pedagogického procesu a řízení školy
 • Školská legislativa

Všechny moduly obsahují jak prezenční, tak distanční aktivity s tím rozdílem, že u posledních dvou je část výuky vedena e-learningovými materiály, tedy obsahují větší podíl distančních aktivit.

Předpokládaný počet účastníků ve skupině je 15 - 20.

Přihlášky jsou přijímány do 31. 10. 2015, kurz bude zahájen po naplnění minimální hranice počtu účastníků.

Cena kurzu:

Připravili jsme pro Vás ještě atraktivnější ceny kurzů!

 • 3430,-Kč (2 setkání po 4 hodinách + distanční aktivity)

Kurz manažerských dovedností

Cílem je rozvoj obecně pedagogických a zejména manažerských schopností a dovedností účastníků.

Kurz se skládá ze 3 modulů:

 • Řízení pomocí cílů, řízení změny
 • Projektové řízení, projektová výuka
 • Sebeřízení a organizace času

Všechny moduly obsahují jak prezenční, tak distanční aktivity. Distanční aktivity slouží především k přípravě na seminární setkávání a následně ověření nabytých vědomostí.

Předpokládaný počet účastníků ve skupině je 15 - 20.

Přihlášky jsou přijímány do 31. 10. 2015, kurz bude zahájen po naplnění minimální hranice počtu účastníků.

Cena kurzu:

Připravili jsme pro Vás ještě atraktivnější ceny kurzů!

 • 2938,-Kč (6 setkání po 4 hodinách +distanční aktivity)

Kurz měkkých dovedností

Cílem je rozvoj manažerských schopností a dovedností účastníků, zejména části tzv. měkkých dovedností.

Kurz se skládá ze 3 modulů:

 • Komunikační dovednosti
 • Vyjednávání a argumentace, řešení konfliktů
 • Motivace

Všechny moduly obsahují jak prezenční, tak distanční aktivity. Distanční aktivity slouží především k přípravě na seminární setkávání a následně ověření nabytých vědomostí.

Předpokládaný počet účastníků ve skupině je 15 - 20.

Přihlášky jsou přijímány do 31. 10. 2015, kurz bude zahájen po naplnění minimální hranice počtu účastníků.

Cena kurzu:

Připravili jsme pro Vás ještě atraktivnější ceny kurzů!

 • 2938,-Kč (6 setkání po 4 hodinách + distanční aktivity)

Proč se přihlásit

V kurzech získáte:

Praktické návody jak řešit typové manažerské úlohy (time management, motivace týmu, vedení porad apod.)

Informace

 • z oblasti managementu (legislativa, ekonomika, apod.)
 • jak se mění a bude měnit české školství (strategické dokumenty jako základ české kurikulární reformy, státní maturity, apod.)
 • jak Vám mohou pomoci evropské peníze ve Vaší práci

Naučíte se

 • lépe využívat ICT
 • pro vaši pedagogickou práci, pro komunikaci se žáky a kolegy
 • jako podporu pro přímé i distanční vzdělávání
 • zlepšit komunikaci se žáky, rodiči a kolegy
 • pracovat efektivněji (self management, obrana proti syndromu vyhoření např. pomocí relaxačních technik apod.)

Vyměníte si zkušenosti s ostatními účastníky kurzů, učiteli ZŠ a SŠ v regionu a poznáte nové kolegy.

Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky, která je součástí pozvánky a jejím zasláním na adresu chladek@integra.cz. Přihlášky do kurzů přijímáme do 31. 10. 2015!

Co už je za námi

Projekt byl zahájen v dubnu 2009 pilotním kurzem s 20 účastníky z řad učitelů ZŠ a SŠ Jihomoravského kraje. Pilotním kurzem jsme si ověřili model vzdělávání a během prázdnin připravili akreditaci kurzu.

1. běh kurzu podle schválené akreditace probíhal od září 2009 do června 2010 a účastnily se jej 2 skupiny účastníků. Setkávání probíhaly jednou za 14 dnů ve všední den odpoledne 4 vyuč. hodiny. 2. běh kurzu probíhal podle stejného ověřeného modelu od září 2009 do června 2011.

Aktuálně probíhá

V současné době přijímáme přihlášky do jednotlivých kurzů. Máte li zájem se kurz(ů) zúčastnit, kontaktujte manažera projektu Tomáše Chládka na tel. 544 211 547, na e-mailu chladek@integra.cz, nebo rovnou k e-mailu připojte vyplněnou přihlášku.

Mgr. Tomáš Chládek, projektový manažer

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English