Učíme o Moravě

Projekt ESF "Jak učit Moravany o Moravě - moderně a evropsky"

Vážené kolegyně / Vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na sedmý ročník pedagogické konference "Učíme o Moravě", která se uskuteční v úterý 27. 3. 2018.

Níže naleznete většinu výstupů projektu, které byly v tištěné podobě (+ DVD) distribuovány poštou do všech středních škol v Jihomoravském kraji.

Dějiny Moravy

PDF

Power-pointové prezentace:

Filosofická antologie

Brno v němčině

Český jazyk a literatura

Na projektových stránkách www.ucimeomorave.cz jsou k dispozici zdarma učební materiály pro vaši pedagogickou praxi, rovněž máte možnost zde diskutovat problematiku moravských témat v učebních plánech.

Děkujeme Vám, že s využitím našich materiálů učíte Vaše žáky o Moravě! :)

O projektu

Obsahem projektu "Jak učit Moravany o Moravě – moderně a evropsky" je inovativně vzdělávat žákyně, žáky i jejich vyučující z Jihomoravského kraje o Moravě mj. v souvislosti s integrací regionu do EU. Proto vytváříme nové pomůcky, díky nimž aplikujeme moderní metody výuky na témata spjatá s Moravou: dějiny, filozofii, literaturu, kulturu, německý vliv atd. Tím naplňujeme klíčové kompetence rámcového vzdělávacího programu. Projekt průběžně ověřujeme na skupině tisíce žáků SŠ/ZŠ z Jihomoravského kraje.

Co bylo, je a bude...

V rámci projektu pořádáme exkurze na "Velkou Moravu", organizujeme adaptační projektové výuky v Moravském krasu, putujeme po stopách písemnictví na Moravě, vytváříme učební materiály – na ukázku pracovní listy pro mladší žáky, pracovní listy pro starší studenty, publikace apod.

29. března 2011 jsme zorganizovali jihomoravský studentský workshop pro více než stovku žáků z našeho regionu (více o něm si můžete přečíst ve složce aktualit).

S jižní Moravou rovněž seznamujeme (jako doplnění projektu) žáky a pedagogy z našeho partnerského lycea v gruzínském Tbilisi, byl mj. prezentován na konferencích v Jeruzalémě i Katowicích či na "Road Tour " OPVK 2014 v Brně.

Děkuji vám rovněž za projevený zájem a účast na pedagogickém workshopu, který se uskutečnil 27. 3. 2012 na Gymnáziu AKADEMIA. Na konferenci vám byly představeny produkty celého projektu a možnost práce s nimi, pacovní verze těhti výstup jste získali na flash-disku. Druhý ročník konference se uskutečnil 16. 4. 2013, třetí pak 29. 4. 2014. Další kongerence se uskutečnily 28. 4. 2015, 26. 4. 2016 na Nové radnici v Brně a 25. 4. 2017 v Líšni.

Na konci května 2012 jsme s žáky Gymnázia AKADEMIA realizovali projektovou výuku na Valašsku, v květnu 2013 jsme se vydali po stopách římské říše a Velké Moravy do Rakouska, na Slovensko a samozřejmě do Mikulčic i Starého Města. V květnu 2014 se uskutečnila humanitní projektová výuka v Mikulově a jeho okolí.

Projekt má vlastní webové stránky www.ucimeomorave.cz , kde jsou zdarma ke stažení materiály, které jsou v rámci projektu vytvářeny.

Pevně věříme, že díky tomuto projektu bude mnoha lidem Jihomoravského kraje přiblížena jeho minulost, díky níž pochopí současnost naší krásné moravské země v srdci Evropy a naše místo v ní.

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English