Příroda v obrazech

Propojení a implementace průřezových témat mediální a environmentální výchovy

Projekt ESF Příroda v obrazech – Propojení a implementace průřezových témat mediální a environmentální výchovy na gymnáziu INTEGRA byl realizován od 1. dubna 2009 do 31. března 2012.


Stručná charakteristika projektu:
V průběhu 3 let, kdy byl projekt realizován studenti měli zlepšit své kompetence v získávání a následné mediální prezentaci výstupů z přírodovědných předmětů (ale nejen jich). Náplní projektu bylo v návaznosti na existující školní zahradu ("Zelenou učebnu") rozšířit paletu výukových aktivit, které se zde odehrávají a poskytnout studentům prostředky k prezentaci výsledků i průběhů těchto aktivit prostřednictvím různých médií (video, fotografie, web atd.) Audiovizuální výsledky projektu vč. výukových postupů a praktických příkladů jsou poskytnuty jako návod pro ostatní školy k výuce v přírodě, terrénním praktikům apod.
Výstupy projektu jsou zveřejněny na tomto webu, bylo vytvořeno i výukové DVD, které shrnulo návody, jak pečovat o školní zahradu. Vznikla také poměrně široká paleta metodických materiálů a výukových listů pro různé předměty vč. jazyků pro práci v zahradě i mimo ni v přírodě.
Součástí projektových aktivit bylo i zapojení školy do programů Ekoškola a Globe.


Projektový tým tvořili:

 • vedoucí projektu Mgr. Petr Hřebačka, Ph.D.
 • garant mediální výchovy Mgr. Petra Zvarová
 • garant environmentální výchovy a vyučující předmětu Rok v zahradě Mgr. Jana Nešporová
 • garant mezipředmětových vztahů Mgr. Dana Bajaneza, Ph.D.
 • zařazení aktivit projektu do běžné výuky a praktické studentské výstupy projektu řídí vyučující Mgr. Jana Nešporová (v předmětu Rok v zahradě) a Mgr. Lukáš Hadwiger Zámečník, Ph.D. (ve fyzikálních prakticích)

Seznam výstupů (ke stažení):

1) metodické materiály

a) Implementace environmentální výchovy do

 • oblasti Člověk, příroda a zdraví
 • oblasti Jazyk a jazyková komunikace
 • oblasti Člověk, společnost, umění a kultura
 • oblasti Člověk a svět práce, matematika a fyzika

b) Implementace mediální výchovy do

 • humanitních předmětů
 • přírodovědných předmětů
 • oblasti Jazyk a jazyová komunikace
 • matematiky, fyziky a informatiky

c) Metodické příručky k novým předmětům

 • Fyzikální praktikum
 • Rok v zahradě

d) Metodické příručky k využívání Zelené učebny

 • v přírodovědných předmětech
 • v nepřírodovědných předmětech

e) Metodická příručka pro údržbu Zelené učebny a Botanické zahrady
f) Dlouhodobé záměry environmentální výchovy

2) výukové materiály

 • učební text k Fyzikálním praktikům
 • sborníky projektových výuk 2009, 2010, 2011
 • Atlasy Integry: Atlas České republiky, Atlas světa, Atlas mediálních výstupů
 • podpůrný text pro zeměpis – Atmosféra
 • pracovní listy pro výuku jazyků v Zelené učebně
 • pomůcky pro výuku v Zelené učebně
 • učební text pro předmět Člověk a svět práce – rýsování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English