EU peníze středním školám

Gymnázium INTEGRA úspěšně zažádalo o dotaci určenou ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Pod obecně známým názvem „EU peníze středním školám“ či jednoduše „šablony“, se skrývá mnoho možností, jak podpořit moderní vzdělávání našich žáků, vybavit učitele novými znalostmi a dovednostmi a začlenit do výuky nové informační technologie a práci s elektronickými materiály.

V následujících dvou letech s využitím dotace plánujeme vytvořit a ověřit zásobu nových učebních materiálů v elektronické podobě napříč předměty tak, aby se s nimi v rámci své výuky setkal každý student. Díky těmto materiálům získá využití ICT v hodinách, především klasických počítačů, nový rozměr, který žáky obohatí nejen o nové znalosti, ale podpoří i jejich praktické využívání elektronických pomůcek pro studium.

Samotné informační a komunikační technologie v naší škole jsou oblastí, která nás poslední dobou trochu „pálí“. Rádi proto využijeme získané prostředky i na základní modernizaci vybavení tak, abychom žákům pro studium nabídli moderně vybavenou počítačovou učebnu, kde již nikoho neomezuje kapacita techniky a každý se může soustředit jen na to, proč tu je – tedy dozvědět se nové informace, naučit se je zpracovávat a připravovat se na život a další studium v moderní společnosti.

A protože vzdělávání není nikdy dost ani pro ty, kteří si jej již nějakou dobu „užili“, máme připraveny prostředky i pro vzdělávání našich učitelů. Studenti se tak po prázdninách mohou těšit např. na nové pojetí vzdělávání ve finanční gramotnosti od odborně proškolených učitelů.

Bc. Tomáš Chládek, manažer projektů ESF

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English