CLIL

Integra se účastní dalšího projektu ESF

Výběr z médií:

Angličtina možná pronikne do výuky ostatních školních předmětů

21.7.2010 Zpravodajství ČTK str. 0 dbn sko

tmd Masarykova univerzita, vysoké školy

Brno 21. července (ČTK) – Anglická slovíčka a fráze možná v příštích letech proniknou do výuky všech předmětů na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií. Odborníci z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity připravují testovací projekt, díky němuž se někteří školáci setkají s anglickými výrazy například i v matematice či zeměpisu. První sady slovních spojení začnou ověřovat učitelé na pilotních školách už od září, oznámila Masarykova univerzita v tiskové zprávě.

Projekt umožnila patnáctimilionová dotace z evropských fondů. Zapojí se do něj 130 učitelů a 2000 žáků z Jihomoravského, Karlovarského a Zlínského kraje. Kýženým výsledkem projektu je lepší znalost anglické terminologie ve všech vyučovaných předmětech. Navíc se podle autorů projektu upevní také každodenní obraty a fráze z hodin angličtiny.

"Podle našich představ například učitel matematiky doplní pokyn 'spočítej rovnici' jeho anglickým ekvivalentem," uvedla manažerka projektu Jitka Kazelleová. Od žáků nebudou učitelé v pilotních školách striktně vyžadovat reakci v cizím jazyce, ale porozumění pokynu či jednotlivým výrazům z oboru.

Doposud tým z pedagogické fakulty ve spolupráci s učiteli typoval vhodnou slovní zásobu z jednotlivých předmětů. „Již nyní máme nasbíráno kolem 20.000 slov a slovních spojení, které překládáme do angličtiny, děláme korektury. Poté je namlouvají rodilí mluvčí," popsala Kazelleová.

Pilotní ověřování potrvá do konce roku 2011. Výsledkem bude metodická příručka s DVD pro učitele a digitální knihovna se všemi zvukovými i textovými soubory se slovní zásobou. Všechny materiály tým z pedagogické fakulty zveřejní na internetu, aby se dostaly k co největšímu počtu učitelů.

tmd sap

Cas| 14:00

Univerzita chystá průlom angličtiny do více předmětů

22.7.2010 Lidové noviny str. 5 Brno a jižní Morava

miš Masarykova univerzita, vysoké školy

BRNO Učit se matematiku či zeměpis a současně angličtinu. Tak si představují budoucnost výuky tohoto jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. A chtějí to vyzkoušet.

V září začne prvních vybraných 130 učitelů nižšího stupně víceletých gymnázií a druhého stupně základních škol v Jihomoravském, Zlínském a Karlovarském kraji používat při výuce svých předmětů také výrazy v angličtině. Odborníci chtějí vyzkoušet, nakolik bude takový postup efektivní a usnadní získávání znalostí o cizím jazyce.

„Dle našich představ například učitel matematiky doplní pokyn ‚spočítej rovnici‘ jeho anglickým ekvivalentem,“ uvedla manažerka projektu Jitka Kazelleová.

Žáci nebudou muset reagovat výslovně v cizím jazyce, měli by však porozumět, co po nich vyučující žádá. Garanti projektu zatím nasbírali na dvacet tisíc slovních spojení a slov, která by bylo možné použít. Učitelé dostanou k dispozici i jejich nahrávky od rodilých mluvčích. Projekt získal z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podporu patnáct milionů korun. Potrvá do roku 2012 a postupně se k němu mohou připojit také další školy.

Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání

Regionální mutace| Lidové noviny – Brno

URL| http://archiv.newton.cz/ln/2010/07/22/d4dae8b0e7f954d8ad674675c3f4b6df.asp

Anglické výrazy uslyší žáci také v odborných předmětech

23.7.2010 Brněnský deník str. 4 Městské části / seriály

(luč) Masarykova univerzita, vysoké školy

Brno – Vyřeš rovnici, otevři okno, sedni si. Krátká sousloví a některé odborné výrazy v angličtině budou od prosince nového školního roku používat učitelé druhých stupňů vybraných základních škol a víceletých gymnázií. Účastní se tak projektu, který má částečné používání angličtiny zavést například do matematiky nebo biologie.

Do dvouletého pokusu se zatím přihlásilo sedm škol. „Jejich učitelé shromažďují věty, pokyny a odborné termíny, které ve svých předmětech používají. My je přeložíme. Věty namluví rodilí mluvčí a učitelé i žáci se je naučí používat,“ řekla autorka záměru Jitka Kazelleová z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Materiál zatím sbíralo čtyřiapadesát učitelů, od prosince se má jejich počet zvýšit na 130. „Děti si ve všech vyučovaných předmětech osvojí základní terminologii v angličtině a upevní každodenní obraty a fráze. V budoucnu tak porozumí krátkému odbornému textu,“ uvedla Kazelleová.

Za vynikající nápad považuje částečnou výuku angličtiny v jiných předmětech ředitel základní školy zapojené do projektu Ludvík Zimčík. „Když učitelé vybírají slovní zásobu, sami se učí. Vzdělávají se metodicky, všechno si musí projít zpětně,“ řekl Zimčík. Z jeho školy se do projektu zapojilo devět učitelů na druhém stupni. „Jsme malá škola, máme kolem stovky dětí. Angličtinu se učí od první třídy. Teď ji budou částečně používat během celého vyučování,“ dodal Zimčík.

Novinky.cz

/zdrojováno 27. 7. 2010/

http://www.novinky.cz/veda-skoly/206618-anglictina-mozna-pronikne-do-vyuky-ostatnich-skolnich-predmetu.html

České noviny.cz

/zdrojováno 27. 7. 2010/

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/anglictina-mozna-pronikne-do-vyuky-ostatnich-skolnich-predmetu/506197&id_seznam=341

Lidovky.cz

/zdrojováno 27. 7. 2010/

http://www.lidovky.cz/univerzita-chysta-prulom-anglictiny-do-vice-predmetu-pfs-/ln_noviny.asp?c=A100722_000095_ln_noviny_sko&klic=238057&mes=100722_0

Hlavní web MU

/zdrojováno 27. 7. 2010/

http://www.muni.cz/events/calendar/14576041

info.muni.cz – měsíčník Masarykovy univerzity on-line

/zdrojováno 27. 7. 2010/

http://info.muni.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1918&Itemid=89

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English