Učíme o Moravě

Projekt ESF "Jak učit Moravany o Moravě - moderně a evropsky"


Vzdělávání řídících pracovníků ve školství

V současné době probíhá příjem přihlášek do kurzů DVPP!


Učení v souvislostech – cesta k úspěchu!

Od dubna 2012 realizujeme na naší škole projekt s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, který je zaměřen na podporu studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, při jejich snaze o kvalitní porozumění souvislostem průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.


EU peníze středním školám

Gymnázium INTEGRA úspěšně zažádalo o dotaci určenou ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Pod obecně známým názvem „EU peníze středním školám“ či jednoduše „šablony“, se skrývá mnoho možností, jak podpořit moderní vzdělávání našich žáků, vybavit učitele novými znalostmi a dovednostmi a začlenit do výuky nové informační technologie a práci s elektronickými materiály.


CLIL

Integra se účastní dalšího projektu ESF


Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb I CESTA ZNAMENÁ CÍL

ŠVP je sestaven pro žáky našeho gymnázia s cílem vytvořit takové podmínky vzdělávací cesty, které umožní rozvíjení všech klíčových kompetencí – kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, kompetence občanské i pracovní.


Zelená učebna

V rámci oslav 15. výročí založení gymnázia INTEGRA přestřihla na červnové Zahradní slavnosti paní náměstkyně primátora Dr. Barbora Javorová oranžovou pásku ke zbrusu nově upravené části školní zahrady.


Za Integru ještě krásnější

Ve čtvrtek 8.10. odpoledne se žáci a zaměstnanci naší školy již podruhé zapojili do celostátního dobrovolnického projektu „72hodin“. Od čtvrtečního poledne se všichni chopili nejrůznějšího nářadí a společnými silami sklidili úrodu hroznů, jablek a dýní, natřeli zahradní altánek a lavičky novou vrstvou luxolu, ořezali uschlé větve spáleného stromu a připravili školní zahradu na zimu. 


Internetová matematická olympiáda

Žáci sexty a septimy gymnázia INTEGRA

V úterý 24. 11. se sešlo sedm vybraných žáků ze sexty a septimy, aby společnými silami vyřešili 10 zapeklitých úloh internetové matematické olympiády. Zadání získali přímo z webu Ústavu matematiky VUT Brno a pod vedením Alberta Kasala z 6.A se pustili do výpočtů. Dvě hodiny bez přestávky celý tým usilovně hledal a nacházel vhodné postupy, které byly mnohdy nad rámec středoškolského učiva. Týmu bohužel scházel student se znalostmi z oktávy, ale i s tím se zbylí řešitelé vyrovnali.


Žáci gymnázia INTEGRA na dni otevřených dveří Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR

Projekt tercie a prváku

Dne 12.11.2015 se třídy 3.A a 1.Č zúčastnili dne otevřených dveří Ústavu přístrojové techniky akademie věd ČR. Postupně jsme si prohlédli 6 ukázkových pracovišť.


12  
Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English