Učební plán

Z učebního plánu gymnázia je patrné všeobecné zaměření školy jako vhodná průprava na univerzitní studium jakékoliv profilace. Důraz je kladen na předměty, s nimiž se student pravděpodobně setká u státní maturitní zkoušky.

Učební plán vychází ze školních vzdělávacích programů. AKADEMIA na základě průběžné recepce oficiálních materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na základě potřeb žáků podporuje všeobecnou stránku vzdělávání, směřuje k posilování maturitních předmětů státní maturity. Zvýšenou hodinovou dotaci oproti běžným školám tedy má anglický jazyk (jako základní komunikační prostředek v dnešním světě), český jazyk a literatura (z důvodu podpory tzv. funkční gramotnosti žáků), matematika (pro podporu logického myšlení), druhý cizí jazyk (němčina či ruština) a informační technologie (jako nezbytná výbava do současného světa) či společenskovědní základ. V septimě a hlavně v oktávě mají žáci možnost vybrat si takové semináře, které vyhovují jejich budoucímu studijnímu zaměření. Po celou dobu studia mají žáci rovněž možnost navštěvovat nepovinné předměty (uměleckého, jazykově-literárního či sportovního zaměření).

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English