Školné

AKADEMIA je jednou z nejstarších privátních škol u nás, nedotkne se ho rušení krajských gymnázií. Vyhledávají nás rodiče a žáci s nadstandardními požadavky na studium, pro něž stojí kvalitní vzdělání vysoko na hodnotovém žebříčku, a proto jsou ochotni se na něm spolupodílet formou přijatelného a dlouhodobě stabilního školného 21.000,-Kč na školní rok. Pro mladšího sourozence/dvojče poskytujeme slevu 50%.

Platba je rozložena do deseti měsíčních plateb (první platba do 15. 8. před začátkem příslušného školního roku, další vždy do 15. dne měsíce); za prázdniny se u nás neplatí. V případě ukončení smlouvy je případný přeplatek na školném vrácen.

V ceně jsou mimo jiné zahrnuty náklady na:

  • malé studijní kolektivy s průměrně 15 žáky ve třídě, které umožňují individualizovanou výuku (oproti až 34 na krajských školách)
  • získání a udržení aprobovaných pedagogů-odborníků, kteří mají nadstandardní zájem o úspěch žáků; Vaše děti mohou kvalitně učit pouze kvalitní lidé
  • moderní technické vybavení školy potřebné pro kvalitní výuku – multifunkční učebny, interaktivní tabule, projektory, informační systém, e-learning apod.
  • moderní výukové materiály a učebnice, které studentům škola zapůjčuje (kromě některých jazykových učebnic), popř. je sama vytváří
  • volnočasové aktivity Centra volného času Koníček
  • mnoho dalších výhod, které považujeme za samozřejmost

S jakýmikoliv dalšími dotazy ohledně školného se, prosím, obraťte na ředitelku školy, Mgr. Darju Chládkovou (e-mail chladkova@integra.cz, tel. 544 211 547), nebo na účetního školy Ing. Petra Hanáka (e-mail hanak@integra.cz, tel. 544 211 547).

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English