Přijímací řízení - osmileté studium

Přijímací řízení se skládá z přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a desetiminutového přijímacího pohovoru. Zájemci o studium se na gymnázium hlásí v prvním kole do 1. března, možnost přestupu či přijetí do vyššího ročníku je i v průběhu školního roku.

Kdy se k nám můžete přijít podívat

 • 28. 11. 2017 (9:00-12:30) "Primánem nanečisto" – zkušební den na gymnáziu pro žáky 5. tříd ZŠ (a jejich rodiče)
 • 9. 1. 2018 (15:00-18:00) Den otevřených dveří
 • 13. 2. 2018 (15:00-18:00) Den otevřených dveří
 • kdykoliv po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě - tel. 544 211 547, e-mail: integra(@)integra.cz

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na gymnázium pro školní rok 2017/2018

Vzdělávací institut INTEGRA BRNO vyhlašuje první kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2017/2018 pro tyto studijní obory:

 • Gymnázium – osmileté studium (všeobecné, denní), maximálně 20 žáků ve třídě
 • Gymnázium – čtyřleté studium (všeobecné, denní), maximálně 25 žáků ve třídě
 • Gymnázium – čtyřleté studium (všeobecné, dálkové), maximálně 15 žáků

 

Kritéria přijímacího řízení

Zájemce o studium musí:

 1. podat přihlášku na naši školu do 1. 3. 2017
 2. úspěšně vykonat státní přijímací zkoušku z ČJ a M; hodnota kritéria je 60 %
 3. úspěšně vykonat desetiminutový přijímací pohovor; hodnota kritéria je 20 %
 4. doložit průměr z posledních tří klasifikačních období (popř. diplomy olympiád apod.); hodnota kritéria je 20 %

Zájemci o přijímací řízení nechť kontaktují zástupce ředitelky školy Mgr. Ondřeje Hýska, Ph.D. - tel. 544 211 547, e-mail: hysek(@)integra.cz.

 • 20. 3. 2017 - odeslání pozvánek k jednotné přijímací zkoušce
 • 12. 4. 2017 - čtyřleté gymnázium, první termín přijímaček
 • 18. 4. 2017 - osmileté gymnázium, první termín přijímaček
 • 19. 4. 2017 - čtyřleté gymnázium, druhý termín přijímaček
 • 20. 4. 2017 - osmileté gymnázium, druhý termín přijímaček
 • 1. 5. 2017 - odeslání informce o přijetí uchazečům z prvního kola

Po vyrozumění o přijetí prosíme o odevzdání zápisového lístku, který žáci do 15. března 2017 obdrželi na Krajském úřadě (zájemci o nižší běh gymnázia), nebo na své současné škole (zájemci o vyšší běh gymnázia). Zápisový lístek prosím odešlete ředitelce školy na adresu školy do deseti pracovních dnů od přijetí vyrozumění, popř. doručte osobně na sekretariát školy.

1. 6. 2017 vám bude poštou zaslán návrh smlouvy a další informace. Zápisné činí 2000,-Kč. Obdržíte také pozvání na první setkání s rodiči našich nových žákyň a žáků, které se uskuteční v úterý 13. června 2017 v 16:30 v multifunkční učebně (103) gymnázia INTEGRA, Rašelinová 9.

 

Dokumenty ke stažení

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English