Přijímací řízení

Gymnázium AKADEMIA vyhlásí první kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019 pro tyto studijní obory:

 • Gymnázium – osmileté studium (všeobecné, denní), maximálně 20 žáků ve třídě
 • Gymnázium – čtyřleté studium (všeobecné, denní), maximálně 25 žáků ve třídě
 • Gymnázium - čtyřleté studium (všeobecné, dálkové)

Kritéria přijímacího řízení

Zájemce o studium musí:

 1. podat přihlášku
 2. doložit průměr z posledních tří klasifikačních období
 3. úspěšně vykonat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 4. úspěšně vykonat přijímací pohovor se školním testem studijních předpokladů

Zájemci o přijímací řízení nechť kontaktují zástupce ředitelky školy Mgr. Ondřeje Hýska, Ph.D. - tel. 544 211 547, e-mail: hysek(@)integra.cz.

Po vyrozumění o přijetí prosíme o odevzdání zápisového lístku, který žáci do 15. března 2018 obdrží na Krajském úřadě (zájemci o nižší běh gymnázia), nebo na své současné škole (zájemci o vyšší běh gymnázia). Zápisový lístek prosím odešlete ředitelce školy na adresu školy do deseti pracovních dnů od přijetí vyrozumění, popř. doručte osobně na sekretariát školy.

Obratem vám bude poštou zaslán návrh smlouvy a další informace. Zápisné činí 2000,-Kč. Obdržíte také pozvání na první setkání s rodiči našich nových žákyň a žáků, které se uskuteční v úterý 12. června 2018 v 16:30 v multifunkční učebně (103) Gymnázia AKADEMIA, Rašelinová 9.

Kdy se k nám můžete přijít podívat

 • 28. 11. 2017 (9:00-12:30) "Primánem na zkoušku" – zkušební den na gymnáziu pro žáky 5. tříd ZŠ
 • 9. 1. 2018 (15:00-18:00) Den otevřených dveří
 • 13. 2. 2018 (15:00-18:00) Den otevřených dveří
 • kdykoliv po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě - tel. 544 211 547, e-mail: integra(@)integra.cz

Dokumenty ke stažení

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English