Maturitní zkouška na gymnáziu INTEGRA

O maturitě na gymnáziu INTEGRA

Studium na gymnáziu je zakončeno maturitní zkouškou. Její podoba se řídí příslušnými paragrafy školského zákona a vyhláškou.

V letech 2011-2016 100 % maturantů gymnázia INTEGRA uspělo u didaktických testů a písemných prací státní maturitní zkoušky.

Gymnázium INTEGRA je pečlivě a nadstandardně připraveno na tuto jednotnou státní maturitní zkoušku, všichni vyučující získali patřičná osvědčení a statutární zástupce Integry školil v problematice jednotné maturitní zkoušky učitele Jihomoravského kraje. Žáci školy si zkouší oficiální cvičné testy.

K maturitnímu vysvědčení absolventi gymnázia INTEGRA zdarma získají Europass (dodatek k osvědčení v českém a anglickém jazyce), který usnadňuje pochopení významu maturitního vysvědčení a jeho uznání v zahraničí.

Veřejné slavnostní předávání maturitních vysvědčení tradičně probíhá v polovině června na líšeňském zámku Belcredi.

Více než 90 % studentů, kteří úspěšně složí maturitní zkoušku na gymnáziu INTEGRA, pokračuje ve vysokoškolském studiu ať už v České republice, Evropské unii či třeba v USA.

Více informací k maturitě naleznete na webu www.novamaturita.cz.

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English