Maturitní zkouška

Studium na gymnáziu je zakončeno maturitní zkouškou. Její podoba se řídí vyhláškou a příslušnými paragrafy školského zákona. V letech 2011-2017 100 % maturantů Gymnázia AKADEMIA uspělo u didaktických testů a písemných prací státní maturitní zkoušky.

Gymnázium AKADEMIA pečlivě připravuje své studenty na tuto jednotnou státní maturitní zkoušku, všichni vyučující získali patřičná osvědčení a statutární zástupce AKADEMIE školil v problematice jednotné maturitní zkoušky učitele Jihomoravského kraje. Žáci školy si zkouší oficiální cvičné testy. Více než 90 % studentů, kteří úspěšně složí maturitní zkoušku na Gymnáziu AKADEMIA, pokračuje ve vysokoškolském studiu ať už v České republice, Evropské unii či třeba v USA.

K maturitnímu vysvědčení absolventi Gymnázia AKADEMIA zdarma získají Europass (dodatek k osvědčení v českém, anglickém a německém jazyce), který usnadňuje pochopení významu maturitního vysvědčení a jeho uznání v zahraničí. Veřejné slavnostní předávání maturitních vysvědčení tradičně probíhá v první polovině června na líšeňském zámku Belcredi.

Maturita 2017/2018

Harmonogram maturiních zkoušek – jaro 2018:

 • 1. 12. 2017 – nejzazší datum pro podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období školního roku 2014/2015
 • 15. 1. 2017 – nejzazší datum, do kterého MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ pro jarní zkušební období 2015
 • 31. 3. 2018 – nejzazší datum, do kterého MŠMT zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015
 • 20. 4. 2018 – uzavření klasifikace maturantů
 • 24. 4. 2018 – pedagogická rada maturantů
 • 26. 4. 2018 – předání ročníkových vysvědčení maturantům
 • 27. 4. 2018 – „Poslední zvonění“
 • 2.-4. 5. 2018 – testy a písemné zkoušky
 • 9. 5. 2018 – 1. 6. 2018 – „Svatý týden“ před ústními zkouškami a obhajobami maturitních prací
 • 4.-8. 6. 2018 - ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací
 • 13. 6. 2018, 15:00 - slavnostní předávání maturitních vysvědčení a mezinárodních certifikátů na zámku Belcredi

Seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka

 • individuální seznam děl k maturitě je třeba odevzdat do 31. 3. 2018 (a splnit náležitosti zákona/vyhlášky). Žák si může vybírat z děl uvedených ve školním seznamu literatury

Maturitní okruhy

Profilová (školní) část

 • Anglický jazyk
 • Biologie
 • Dějepis
 • Fyzika
 • Chemie
 • Informační a komunikační technologie
 • Matematika
 • Německý jazyk
 • Základy společenských věd
 • Zeměpis

Nepovinné zkoušky profilové části:

 • Matematika+
 • Estetická výchova (výtvarná / hudební)

Odkazy a dokumenty:

 • oficiální webové stránky státní maturity
 • rozhodnutí o podobě maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 na Gymnáziu AKADEMIA (připravujeme)
 • o další informace si můžete napsat na adresu info@novamaturita.cz (CERMAT)
Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English