Lidé

  • přibližně 130 žáků celkem, 15 žáků ve třídě (dlouhodobý průměr) - oproti až 34 žákům ve třídě na krajských školách
  • vyváženost učitelského sboru – vyrovnaný počet žen a mužů
  • pedagogický sbor sestaven na základě trojkolového výběrového řízení
  • všichni pedagogové interní a s odpovídajícím vzděláním a aprobací
  • učitelé mají nadstandardní zájem o úspěch svých žáků
  • inspirativní přátelské prostředí, korektní vztahy mezi žáky i učiteli
  • speciálně pedagogické centrum – školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
  • středisko volného času
  • manažer projektů ESF
Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English