Přijímací řízení - čtyřleté studium

Přijímací řízení se skládá z přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a desetiminutového přijímacího pohovoru. Zájemci o studium se na gymnázium hlásí v druhém kole do 31. května, možnost přestupu či přijetí do vyššího ročníku je i v průběhu školního roku.

Kdy se k nám můžete přijít podívat

 • 28. 11. 2017 (9:00-12:30) "Primánem nanečisto" – zkušební den na gymnáziu pro žáky 5. tříd ZŠ (a jejich rodiče)
 • 9. 1. 2018 (15:00-18:00) Den otevřených dveří
 • 13. 2. 2018 (15:00-18:00) Den otevřených dveří
 • kdykoliv po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě - tel. 544 211 547, e-mail: integra(@)integra.cz

 

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na gymnázium pro školní rok 2017/2018

Vzdělávací institut INTEGRA BRNO vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2017/2018 pro tyto studijní obory:

 • Gymnázium – osmileté studium (všeobecné, denní), maximálně 20 žáků ve třídě
 • Gymnázium – čtyřleté studium (všeobecné, denní), maximálně 25 žáků ve třídě
 • Gymnázium – čtyřleté studium (všeobecné, dálkové), maximálně 15 žáků

Kritéria přijímacího řízení

Zájemce o studium ve druhém kole přijímacího řízení musí:

 1. podat přihlášku na naši školu do 31. 5. 2017
 2. doložit průměr z posledních tří klasifikačních období;
 3. úspěšně vykonat přijímací pohovor s testem studijních předpokladů.

Škola přihlédne k výsledkům písemných testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Zájemci o přijímací řízení nechť kontaktují zástupce ředitelky školy Mgr. Ondřeje Hýska, Ph.D. - tel. 544 211 547, e-mail: hysek(@)integra.cz.

Důležité termíny pro uchazeče o studium v prvním kole přijímacího řízení:

 • 20. 3. 2017 - odeslání pozvánek k jednotné přijímací zkoušce
 • 12. 4. 2017 - čtyřleté gymnázium, první termín přijímaček
 • 18. 4. 2017 - osmileté gymnázium, první termín přijímaček
 • 19. 4. 2017 - čtyřleté gymnázium, druhý termín přijímaček
 • 20. 4. 2017 - osmileté gymnázium, druhý termín přijímaček
 • 1. 5. 2017 - odeslání informce o přijetí uchazečům z prvního kola

Po vyrozumění o přijetí prosíme o odevzdání zápisového lístku, který žáci do 15. března 2017 obdrželi na Krajském úřadě (zájemci o nižší běh gymnázia), nebo na své současné škole (zájemci o vyšší běh gymnázia). Zápisový lístek prosím odešlete ředitelce školy na adresu školy do deseti pracovních dnů od přijetí vyrozumění, popř. doručte osobně na sekretariát školy.

1. 6. 2017 vám bude poštou zaslán návrh smlouvy a další informace. Zápisné činí 2000,-Kč. Obdržíte také pozvání na první setkání s rodiči našich nových žákyň a žáků, které se uskuteční v úterý 13. června 2017 v 16:30 v multifunkční učebně (103) gymnázia INTEGRA, Rašelinová 9.

 

Dokumenty ke stažení

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English