Čtyřleté studium

Vzdělávací institut INTEGRA BRNO

Naše gymnázium je fakultní školou Masarykovy univerzity a přidruženou školou UNESCO. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti našich žáků, učíme je samostatně myslet a orientovat se v překotně se měnícím světě.

Důraz je kladen na výuku cizích jazyků, informační technologie, ekonomickou gramotnost, etiku, historii či ekologii. Poskytujeme kvalitní univerzální vzdělávání, studenti se profilují ve vyšších ročnících. Kromě akademického vzdělání rozvíjíme u žáků vztah k celoživotnímu vzdělávání, učíme je spolupráci v týmu, komunikaci a schopnosti hodnocení práce své i druhých.

Organizace studia

Každý školní rok na Integře je pečlivě naplánován, aktuální harmonogram naleznete zde. V této sekci získáte podrobné informace o organizaci studia na naší škole. Aktuální informace o rozvrhu, suplování, plánu akcí apod. poskytuje rodičům a žákům školy informační systém Bakaláři , popř. e-learningový systém Moodle.

Na základě opakovaných průzkumů mezi rodiči a žáky začíná standardní výuka na naší škole v 9:00 hodin (škola otevřena od 8:40), některé předsazené hodiny pak v 8:10 (škola je otevřena od 7:50).

Toto odpovídá trendům ve vyspělých školských systémech, které respektují ideální dobu pro vzdělávání dětí (a také probíhající změnu zvyklostí nastavení pracovní doby u některých zaměstnavatelů v ČR). Tento čas je také výhodný pro žáky dojíždějící z jiných brněnských městských částí či z obcí jižní Moravy. V čase 7:50-9:00 mají žáci možnost individuálně pracovat na úkolech pod dohledem pedagoga v plně vybavené studovně. Výuku organizujeme tak, aby žáci měli prostor i na mimoškolní odpolední aktivity – mladší žáci končí výuku většinou ve 14:10 (nejpozději v 15:50), starší studenti většinou v 15:00 (nejpozději v 16:40). Brzké ranní hodiny je možno také využít ke zdravé snídani, návštěvě lékaře či úřadu; výmluvy na zaspání odpadají zcela.

Gymnázium čtyřleté – všeobecné

- je určeno žákům, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy a v budoucnu zamýšlejí studovat na škole univerzitního typu. Ve třídě je maximálně 25 žáků (průměr školy je dlouhodobě 15 žáků ve třídě). Studenti mají možnost dálkového studia.

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English