Týden vědy 2016


Návštěva vědeckých pracovišť

Přírodovědný  tým i v letošním školním roce využil nabídky AV ČR, která pořádá v rámci Týdne vědy a techniky dny otevřených dveří,  a vyslal skupiny studentů na exkurzi na různá vědecká pracoviště. Hlavním cílem bylo ukázat studentům, co obnáší opravdová vědecká práce v přírodovědných oborech a jaké jsou možnosti uplatnění absolventů přírodovědeckých fakult, a také vzbudit či podpořit v nich zájem o zkoumání okolního světa i jinak, než prostřednictvím displeje mobilního telefonu. Kvintáni ve středu 2.11. navštívili Botanický ústav AV ČR na Lidické ulici, kde se seznámili s paleobotanickými metodami a ekotoxikologií a sextáni si o den později vlastnoručně vyzkoušeli laboratorní techniky v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR na Veveří. Poté pokračovali do Ústavu zoologie obratlovců AV ČR na Květnou, kde je čekala přednáška o pobytu na výzkumné stanici na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě a prohlídka experimentálních chovů ryb.  

Přestože vědecká práce je studentům zatím poměrně vzdálená, projevovali živý zájem o přístrojovou techniku a o chovy pokusných zvířat. Pokud se podařilo zasít do nitra studentů semínko zájmu o zkoumání přírody, což se projeví například při výběru seminářů či maturitních předmětů, pak byla tato mise úspěšná.

Jana Nešporová

Na stránku Institutu Na stránku mateřské školy Na stránku základní školy Na stránku gymnázia
Česky English